تکنیکهای ظریف درقرینه سازی ابرو

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 22 ارديبهشت 1397 در ساعت 17 : 29 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

کادر ابرو که دوخط موازی از بالاترین وپایین ترین نقطه ابرو هست

شکل،اندازه و فاصله تاج ابرو تاخط تقارن

فاصله کمان ابرو  وانتهای ابرو تاخط تقارن

قطر وضخامت ابرو درسه نقطه (ابتدا،وسط وانتهای ابرو)

زاویه وشیب ابرو ازتاج به سمت کمان ابرو

زاویه و شیب ابرو از کمان به سمت دم ابرو

وهمچنین

مشتری باید در حالت نشسته وزاویه 90 درجه باشد

در ابتدا ابرویی که دچار نقص بیشتر هست را طراحی کنید

بعد از طراحی ابرو را از فاصله یک متری ازروبرو چک کنید

پشت مشتری بایستید وبه حالت چرخشی سر مشتری را بچرخانید ودنباله های ابرو را چک کنید

از مشتری بخواهید در حالت اخم وخنده قرار بگیرد درحین صحبت با میمیک طبیعی چهره آشنا بشوید وعیوب ریز ابروها را نیز پیدا کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :